AJ's Blade/Technomate List 15-10-13

- Updates -
Premier Sports
Setanta Ireland
Setanta Sports 1
Men & Movies +1
Movies 4 Men
Movies 4 Men +1
Sony Movies
Sony Movies +1
 The Dept Store
The Mall